Thông báo bố trí nhân sự làm việc tại nhà do ảnh hưởng Covid-19

11.06.2021

Dear Toàn thế CB-CNV/các công ty thành viên

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo chỉ đạo Chính phủ về việc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài cùng nhau chung sức, chung lòng tích cực phòng, chống dịch Covid-19.

Trên tinh thần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng nói chung và của Người lao động nói riêng, đồng thời nhằm cùng chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc phòng chống dịch như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nay, Ban Lãnh đạo Công ty quyết định cho tất cả các Cán bộ - Công nhân viên đang làm việc tại Văn phòng An Dương Vương được tạm nghỉ ở nhà, cụ thể như sau:

1.Thời gian áp dụng:

Từ thứ Hai, ngày 14/6/2021 đến hết Chủ nhật, ngày 04/7/2021. Thời gian này có thể thay đổi theo chỉ thị của Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội.

2.  Đối tượng:

a. Áp dụng: Toàn thể CB-CNV thuộc khối Văn phòng (Ngoại trừ, Bảo vệ văn phòng, anh Duy - Tổ Bảo trì, nhóm công tác làm hồ sơ quyết toán DA Tổng Cục An Ninh vẫn đi làm bình thường).

b. Không áp dụng: CB-CNV của các Công ty thành viên gồm: Công ty QLCC Era Town; Công ty QLTN The Useful vẫn đi làm bình thường theo quy định để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh và kịp thời phục vụ Cư dân, khách hàng đang sinh sống trong các Chung cư giai đoạn dịch bệnh này.

Về chính sách, chế độ, phân công c6ng việc và các nội dung khác trong Thông báo, toàn thể CB-CNV vui lòng xem chi tiết tại Thông báo số 66-2021/TB-PTGĐ v.v triển khai làm việc tại nhà do COVID-19 đính kèm email này.

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trân trọng./.