Lĩnh vực Logistics 

 - Kinh nghiệm 10 năm (từ năm 2005 đến 2015) trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thông quan và các dịch vụ đi kèm như cho thuê kho ngoại quan, các loại xe cơ giới, giao hàng tận nơi. Giúp giảm chi phí vận chuyển, tiết kiệm chi phí lưu bãi cho khách hàng. Đảm nhận thực hiện các dịch vụ gồm:

 

+ Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đến tận nơi.
+ Cung cấp cho khách hàng các thông tin mới nhất về các quy định, thủ tục liên quan do ngành hải quan và các cơ quan chức năng ban hành.
+ Bảo mật các thông tin, số liệu cá nhân cho khách hàng.
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan, xin cấp giấy phép đầu tư, áp mã thuế, giấy phép nhập khẩu .v.v…